Toezichthouder/directievoerder civiele techniek

Standplaats:
Nieuwekerk aan den IJssel
Startdatum:
02.04.2018
Einddatum:
31.12.2018
Maximaal tarief:
€ 70.00
Uren per week:
20

Gemeente Zuidplas
De gemeente Zuidplas bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en de buurtschappen Oud-Verlaat en Ver-Hitland. Ons grondgebied biedt volop ruimte voor groen, recreatie en dorps wonen in het drukbevolkte deel van Nederland: de Randstad.Zuidplas heeft een unieke ligging in de cirkel Rotterdam, Zoetermeer en Gouda en vormt de poort naar het Groene Hart. De polders, molens en unieke recreatiegebieden bij de Rotte en Hollandsche IJssel zijn beeldbepalend voor Zuidplas, dat ook het laagste punt van Nederland herbergt. Zuidplas hecht waarde aan levendige dorpen en een dorpse identiteit. Onze gemeente biedt een aangename leefomgeving, waar basisvoorzieningen op het gebied van dienstverlening, onderwijs, sport, welzijn en zorg voor iedereen nabij zijn. Op dit moment telt onze gemeente ruim 40.000 inwoners. De komende jaren zal de gemeente verder groeien door een geleidelijke ontwikkeling van nieuwbouw en bedrijvigheid.
 
De organisatie
Gemeente Zuidplas (ongeveer 210 fte) bevindt zich midden in een uitdagende organisatieontwikkeling. Er wordt ingespeeld op de veranderingen in de samenleving, de rol van de overheid daarin, de roep vanuit de samenleving om transparantie en door de beweging naar een contractgemeente. De organisatie bestaat uit vijf afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimte, Samenleving en Strategie & Beleid.
 
De gemeente is op zoek naar een:
Toezichthouder/directievoerder civiele techniek
 
Het betreft de tijdelijke versterking van het team Civiele Werken, voor de uitvoering van diverse reconstructiewerkzaamheden. De functie betreft het begeleiden van reconstructiewerkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van de projectleider. De werken bestaan uit integrale werken waarvan rioleringswerken, straatwerken, cultuurtechnische werken en speelplaatsen onderdeel zijn.
 
Specifieke werkzaamheden zijn:

  • het beantwoorden van vragen en klachten van bewoners;
  • voorkomen van klachten door proactief handelen;
  • het beoordelen van planningen en financiële termijnen van de aannemer;
  • het aanspreken van de aannemer wanneer deze zich niet aan afspraken houdt;
  • indien nodig coördineren van de werkzaamheden van nutsbedrijven;
  • het verzorgen van nacalculaties.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten